• Sinergija - Bijeljina (BiH) RSS Feed


  SINERGIJA je naučni skup istraživača iz područja ekonomije, informatike, menadžmenta, prava i turizma koji se održava svake godine, sa ciljem da se sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledaju aktuelnosti u ovim oblastima. Naučni skup ima nacionalni karakter sa međunarodnim učešćem.

  Univerzitet Sinergija je organizator i nosioc svih aktivnosti okupljanja istraživača iz područja ekonomije, informatike, menadžmenta, prava i turizma.

  Univerzitet Sinergija

  Ulica: Raje Baničića bb, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
  Url: www.sinergija.edu.ba
  E-mail: sinergija2010@sinergija.edu.ba
  Tel: +387 55 21 3132, +387 55 21 31 33

  Redovni profesor dr Milovan Stanišić, predsednik, rektor Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Redovni profesor dr Dušan Regodić, zamenik predsednika, dekan FPI Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Redovni profesor dr Slobodan Barać, dekan FPE Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Redovni profesor dr Mitar Kokolj, dekan PF Univerzitet Sinergija Bijeljina
  Vanredni profesor dr Milenko Stanić, Univerzitet Sinergija Bijeljina
  Redovni profesor dr Branislav Mašić, dekan PFB Univerzitet Singidunum, Beograd
  Redovni profesor dr Mladen Veinović, dekan FIM Univerzitet Singidunum, Beograd
  mr Olivera Petrović, Univerzitet Sinergija Bijeljina
  Docent dr Dragomir Jovičić, Fakultet za bezbjednost i zaštitu Univerzitet Sinergija Banja Luka.

  Redovni profesor dr Milovan Stanišić, predsednik, rektor Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Redovni profesor dr Dušan Regodić, tehnički koordinator, dekan FPI Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Mr Pravnih nauka Predrag Tošić, generalni sekretar, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Redovni profesor dr Slobodan Barać, dekan FPE Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Redovni profesor dr Mitar Kokolj, dekan PF Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Vanredni profesor dr Milenko Stanić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Docent dr Sveto Veselinović, dekan PF Višegrad, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Docent dr Milorad Janković, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Milka Nenadić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  Nenad Ristić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina

Copyright © Univerzitet Singidunum