• Sinergija - Bijeljina (BiH) RSS Feed


  SINERGIJA je naučni skup istraživača iz područja ekonomije, prava, informatike i lingvistike, koji se održava svake godine, sa ciljem da se sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledaju aktuelnosti u ovim oblastima. Naučni skup ima nacionalni karakter sa međunarodnim učešćem.

  Univerzitet Sinergija je organizator i nosioc svih aktivnosti okupljanja istraživača iz područja ekonomije, prava, informatike i lingvistike.

  Univerzitet Sinergija

  Ulica: Raje Baničića bb, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
  Url: www.sinergija.edu.ba
  E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
  Tel: +387 55 21 71 00, +387 55 21 71 101

  prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH, predsjednik
  prof. dr Thomas Tom Snyder, University of  Central Arkansas, Conway, USA
  prof. dr Mitch Mitchel, University of  Central Arkansas, Conway, USA
  prof. dr Pantelija Dakić, ANRS, Banja Luka, BiH
  prof. dr Dražan Kozak, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Hrvatska
  prof. dr Dražena Gašpar, Sveučilište u Mostaru, BiH
  prof. dr Milan Miljević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Slavoljub Vukićević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Dušan Regodić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Milenko Stanić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  doc. dr Smiljka Stojanović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. Gordana Zafranović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Ranko Renovica, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
  prof. dr Petar Spalević, Tehnički fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
  prof. dr Gojko Grubor, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Milorad Janković, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH

  prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH, predsjednik
  prof. dr Milan Miljević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
  prof. dr Dušan Regodić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH

  SEKRETARIJAT:
  doc. dr Saša Adamović, tehnički urednik
  MSc Nenad Ristić, tehnički sekretar
  MSc Nataša Simeunović, odnosi s javnošću
  doc. dr Valentina Budinčić, lektor
  MSc Marijana Prodanović, lektor
  MSc Borjanka Đerić, lektor
  MSc Goran Avlijaš, član
  MSc Siniša Janković, član
  MSc Biljana Dimitrić, član
  Milka Nenadić, referent za finansijske poslove.

Copyright © Univerzitet Singidunum