• Stručna literatura RSS Feed


    Kompletna stručna literatura izdata od strane Univerziteta Singidunum dostupna je na jednom mestu. U podsekciji "Univerzitetska izdanja" se nalaze svi neophodni udžbenici za praćenje nastave i izradu naučnih radova, a ostala literatura publikovana je u podsekciji "Autorska literatura".

Copyright © Univerzitet Singidunum